کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی است که بر اساس شناخت دقیق محصول و بازار، رفتار مصرف کننده، روان شناسی مخاطب و در قالب برنامه ای دقیق و زمانبدی شده طراحی و اجرا می گردد. در گروه ایده پردازی کانون تبلیغات پاز با بررسی رسانه های مختلف و اثربخشی آنها پیشنهادات ویژه ای در قالب برنامه مدون تبلیغاتی به مشتریان ارائه می شود تا ضمن ایجاد هم افزایی، پیام ارتباطی مورد نظر بصورت گسترده تری به بازار هدف انتقال داده شود.

تماس با ما
رفتن به صفحه نخست
دیدن نمونه کارها