ششمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه یزد

ششمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه یزد

پازیریک حامی مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه یزد:

ششمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه یزد در حالی آغاز میشود که کانون تبلیغات پازیرک به عنوان حامی این دوره از مسابقات در این عرصه حضور دارد.
و اما برای اولین بار در ایران رقابتی جدید را خلق کرده ایم [ برج ماکارونی ]

 

زمان ثبت نام در این مسابقات

۹۴/۰۲/۰۲ الی ۹۴/۰۲/۰۹

 

زمان برگزاری گارگاه های آموزش

۹۴/۰۲/۱۳ الی ۹۴/۰۲/۱۶

 

زمان برگزاری مسابقه

۹۴/۰۲/۱۷

 

آدرس وبسایت انجمن علمی عمران دانشگاه یزد : www.30vil.yazd.ac.ir

 

ششمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه یزد

پوستر ششمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه یزد